This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

PTGB360_field_cropped.jpg
Referens

Integrerat logistikstöd - Pansarterrängbil 360

Pansarterrängbil 360

Pansarterrängbil 360 är ett hjulgående stridsfordon som tillverkas av den finländska försvarsmaterielkoncernen Patria. Den svenska Försvarsmakten har beställt 113 stycken i olika versioner, bland annat trupptransport-, sjukvårds-, reparations- och ledningsfordon.

Pansarterrängbilens beväpning består av en vapenstation som kan bära olika vapenalternativ såsom tung kulspruta (12,7 mm) eller granatspruta (40 mm). Fordonet har också rökkastare för närskyddsrök. Pansarterrängbil 360 har ett mycket bra skydd mot minor och har god rörlighet. Rörligheten möjliggörs genom ett avancerat hydrauliskt fjädringssystem och trots att fordonet väger 27,5 ton når det hastigheter över 100 km/h.

ÅFs uppdrag

ÅF genomför på begäran av Försvarets Materielverk (FMV) ett genomgripande arbete inom så kallat integrerat logistikstöd (ILS). Det omfattar bland annat att ta fram en drift- och materieluppföljningsplan för att möjliggöra att fordonet skall få en så lång och kostnadseffektiv driftuthållighet som möjligt. ÅFs arbete inkluderar även reservmaterielförsörjning och planering för hur reparation och underhåll av så kallade utbytesenheter i fordonet skall gå till.

ÅF genomför också löpande analyser inom området, till exempel avseende reservdelsbehov samt utformning av reservdelssatser till Försvarsmaktens insatsförband. Genom teknisk expertis och militärt kunnande bidrar ÅF således till att FMVs kund, Försvarsmakten, får ett mer uthålligt system. ÅF genomför även viss utbildning av Försvarsmaktens personal inom ovanstående områden.

Mer på samma ämne

Visa fler