This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Ökad dammsäkerhet

Avancerade mätningar höjer säkerheten vid vattenkraftsdammar

För att öka säkerheten tar Fortum ett helhetsgrepp med ett övervakningsprogram vid sina stora vattenkraftsanläggningar. Syftet är att öka dammsäkerheten genom fortlöpande insamling av information om hur dammen uppför sig. På så vis skapar man bättre förutsättningar för att upptäcka och åtgärda eventuella förändringar innan de blivit så omfattande att de utgör en risk.

ÅFs roll i projektet är att ta fram förslag på behovsanpassad instrumentering, nya processer och rutiner för utvärdering och hantering av mätdata samt ett investeringsunderlag för instrumentering. ÅF har också stöttat Fortum i framtagandet av kravspecifikation och implementering av ett nytt IT­-stöd för analys och visualisering av mätdata.

Mer på samma ämne

Visa fler