This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

header_nordmills_1280x456.jpg
Referens

Utredning av externbuller

ÅF Ljud & Vibrationer har sedan 2005 genomfört externbullerutredningar för Nord Mills anläggning i Malmö. Staden befinner sig i en expansiv fas och genomför byggnationer av bl.a. bostäder i anläggningens omgivning.

Nord Mills har ett pågående samarbete med ÅF Ljud & Vibrationer för att ständigt ha en uppdaterad beräkningsmodell av sitt externbuller och vid behov få konsultation om bullerdämpande åtgärder.

NordMills i Malmö

Mer på samma ämne

Visa fler