This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

new_district_gbg_1280x456.jpg
Referens

Södra Älvstranden – ny stadsdel i Göteborg

I göteborg pågår ett omfattande arbete med området skeppsbron, mellan stenpiren och rosenlundskanalen. Ett område som är både centralt och älvnära, men där trafiken under många år varit en barriär mot älven. Idag används också stora delar av skeppsbron för parkeringsplatser. När arbetet står färdigt är tanken att det istället ska ha utvecklats till en egen stadsdel med bostäder, arbetsplatser och ett spännande utbud av butiker och restauranger. En mötesplats vid älven, helt enkelt, där människor bor, lever och umgås.

Samtidigt blir stenpiren en ny knutpunkt för kollektivtrafiken, bland annat tack vare nya spårvagnsspår. Dessutom blir skeppsbron en förebild inom stadsutveckling med ekologisk och social hållbarhet där bland annat gröna tak och solfångare blir ett naturligt inslag i stadsbilden.

ÅF spelar en viktig roll i arbetet. Bland annat har man gjort byggbullerberäkningar och underlag för ljud och vibrationer, både för den nya be­ byggelsen i kvarteret skeppsbron, för järnvägsplanen och för den nya spårvagnslinjen. ÅF har också gjort utredningar om buller från byggnadsarbeten i vatten, samt utformat åtgärder mot byggbuller. Detta har i hög grad bidragit till att minska byggarbetets störande inverkan på omgivningarna.

Mer på samma ämne

Visa fler