This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

header_malmoe live_1280x456.jpg
Referens

Populär mötesplats med tydlig ljudstrategi

I detta projektet har ÅF Ljud & Vibrationer arbetat utifrån att Malmö Live behöver en aktiv ljudstrategi.

Denna strategi utgår från att ljud tillförs i syfte att samspela med omgivningen på ett harmoniskt vis. För Malmö Live innebär detta att den sökta effekten tidigt kan integreras i planeringen, vilket drastiskt ökar sannolikheten för ett  lyckat slutresultat. Utifrån ljudstrategin kan det sedan tas beslut om vilka traditionella akustiska åtgärder som behöver vidtas för att förstärka det uttryck Malmö Live vill att husen och kvarteret ska kännetecknas av.

Malmö Live

Mer på samma ämne

Visa fler