This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

tobii_1280x456.jpg
Referens

Ögonstyrd dator för kommunikation, optimerad för tal

Att kunna tala är något som de flesta tar för givet. Men vissa av oss föds med cerebral pares, får ALs, drabbas av en skada eller en stroke, vilket kan försämra talförmågan.

Det finns dock hjälpmedel som underlättar kommunika­ tion, bland annat datorer som omvandlar text och symboler till tal, så kallade samtalsapparater. Flera av dessa lämnar dock en hel del att önska vad gäller ljudkvalitet, funktionali­ tet och tillgänglighet. Tills nu.

Svenska Tobii har tagit fram Tobii I­series, en ny serie samtalsapparater som går att styra med ögonen. Istället för att använda ett traditionellt tangentbord och mus så använ­ der brukaren sina ögonrörelser för att styra muspekaren och att skriva med ett virtuellt skärmtangentbord.

I arbetet med den nya serien har ÅF spelat en viktig roll. ÅFs konsulter har lagt ner ett stort arbete på att förfina ljudet in i minsta detalj. resultatet? Tobii I­12 och Tobii I­15, en ny generation snyggt designade samtalsapparater optime­ rade för tal.

Mer på samma ämne

Visa fler