This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

The Conference_1280x456.jpg
Referens

Ljudsättning av The Conference

The Conference är en tvådagars konferens i Malmö som tar för sig ämnena mänskligt beteende, ny teknologi och hur man får saker att hända. Det är en årlig konferens som välkomnar talare och besökare från hela värden. 2018 års konferens ljudsattes av ÅF Ljud & Vibrationer, som del av en multisensorisk kommunikationsstrategi.

Mycket av det som kommuniceras på en konferens ligger inte i själva talen, utan hur innehållet levereras. Detta är bakgrunden till varför ÅF Ljud & Vibrationer fick i uppdrag att skapa ett ljudkoncept och soundscape som förmedlar The Conferences värderingar och ambition.

Ett soundscape kan lätt misstas för underhållning, men det är i verkligheten ett strategiskt kommunikationsmedel. Likt en grafisk profil som definierar den visuella upplevelsen, så definierar ett ljudkoncept och soundscape den audiella upplevelsen. The Conference tog ett medvetet grepp om sitt uttryck, vilket gynnade både konferensen och besökaren.

Grunden till ljudkonceptet är The Conference visuella uttryck, med sin distinkta geometri, form och färg. Martin Hallberg, Sound Designer & Concept Developer på ÅF Ljud & Vibrationer, översatte de olika formerna till ljudvågor; Triangel blev till sågtandsvåg, kvadrat blev till fyrkantsljudvåg och cirkel blev till sinusljudvåg. Instrument valdes därefter utifrån hur deras ljudvågor ser ut och instrument som cello, basklarinett och Moog synth byggde upp soundscapet. Ytterligare ljudeffekter och överraskande ljudelement lades till för att förstärka kollageestetiken som präglar The Conferences uttryck.

ÅF Ljud & Vibrationers tjänster inkluderade:
• Konceptarbete och produktion
• Soundscape för piazza och foajé
• Soundscape för salong

Ljudsättning av The Conference