This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

header_stena line_1280x456.jpg
Referens

Kontroll på bullersituationen

Sedan 2003 ska hamnverksamheter för större fartyg tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar bland annat verksamhetens buller till omgivningen.

Stena Line bedriver verksamhet vid två tillståndspliktiga hamnar i Göteborg, benämnda Masthugget – och Majnabbeterminalerna. I deras miljötillstånd finns villkorsgivna nivåer för högsta bullersspridning samt krav på uppföljning av buller.

Då hamnarna är placerade centralt i Göteborg, har bullerspridning till omgivningen inte kunnat klarläggas med endast mätningar. För att bedöma spridning till omgivningen, har istället en avancerad beräkningsmodell använts där inverkan av enskilda utrustningar på fartyg och på kaj kunnat studeras.

Genom mångårig erfarenhet av samarbete med Stena Line, och andra hamnoperatörer, besitter ÅF Ljud & Vibrationer mycket goda kunskaper om bullersituationen vid hamnverskamheter.

Stena Line m,ed kontroll på bullersituationen

Mer på samma ämne

Visa fler