This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

windfarm_1280x456.jpg
Referens

ÅF bakom Sveriges största vindkraftspark

I Hanöbukten utanför karlshamn i Blekinge planeras en vindkraftspark som när den är fär­ dig kommer att bli en av de största i världen och skapa fler än 200 arbetstillfällen inom den gröna sektorn. Fullt utbyggd kan den årligen producera 7–8 TWh förnybar el, vilket motsva­ rar sveriges totala elproduktion från vindkraft idag. För att tillvarata de goda vindkraftsför­ hållandena i Hanöbukten startades bolaget Blekinge Offshore. Deras första utmaning var att få tillstånd till vindkraftsprojektet från bland andra berörda kommuner och miljödomstolen. Dessutom har Försvarsmakten motsatt sig projektet på grund av oro för vindkraftverkens påverkan på deras försvarssystem.

För att få de nödvändiga tillstånden krävs en rad djupgående utredningar om vindkraft­ verkens påverkan på omgivningen. För detta ändamål vände man sig till ÅF, som har den tekniska expertisen inom ljud och vibrationer och kan ta fram lösningar för att påvisa den faktiska påverkan på både närområdet och Försvarsmaktens system. ÅFs konsultinsatser har syftat till att skapa en långsiktigt hållbar lösning på problemen med buller och ljud över vatten, undervattensljud och tekniska lösningar som möter Försvarsmaktens krav. resultatet av ÅFs undersökningar används nu som underlag i domstolsförhandlingar och om allt går enligt projektplanen är det byggstart under 2014. 

Mer på samma ämne

Visa fler