This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

BW-576667_1280x456.jpg
Referens

Nälstaskolan

Engagemang och kommunikation är vad det handlar om när ÅF projektleder förvandlingen av Nälstaskolan.

I Nälstaskolan i Vällingby går barn från sex års ålder upp till sjätte klass. Här växer efterfrågan på skolplatser i takt med befolkningsökningen. Därför uppfördes tillfälliga paviljonger för ett antal år sedan. Nu har Stockholms Stad/SISAB beslutat att ersätta dem med permanenta byggnader i en större om- och tillbyggnad. Antalet elever ska utökas från dagens ca 530 elever till 765, och skolan ska få en ny idrottsbyggnad, en större matsal och en central entré.

ÅF har anlitats för projektledning och byggledning. Dessutom hjälper våra landskapsarkitekter till med att skapa en skolgård som inbjuder till lek och fysisk aktivitet.

”Jag är imponerad av hur lyhörda för våra behov ÅF är, hur professionellt de driver processen framåt och kommunicerar med skolpersonal, barn och föräldrar. Deras representant har ordnat möten med samtliga grupper för att lyssna in och förstå våra respektive behov och önskemål”, säger rektor Merja Rombach. ”Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas skapa en mycket bra och välfungerande skola, med flexibla ytor som fungerar väl för undervisning, lek och vila.”

En modern, flexibel skola

Eftersom skolverksamheten ska fortgå under hela byggprocessen, måste befintliga lokaler utnyttjas på bästa sätt under tiden och anpassas allteftersom bygget fortskrider. Idag ligger skolbyggnaderna utspridda. Den framtida skolan får en öppnare planlösning och sammanhängande byggnader som utgör en ”sko-fri” inomhusmiljö, där eleverna slipper gå över skolgården för att ta sig mellan klassrum.

Slutmålet är att förvandla den ursprungliga skolan, som kom till på femtiotalet, till en modern pedagogisk miljö, mer anpassad till moderna utbildningsformer. Det innebär till exempel att man inte bygger traditionella klassrum med fasta väggar utan istället skapar öppna, flexibla ytor med så kallade hemvister. Utrymmen som kan användas för fritidsverksamhet såväl som grundskolepedagogik.

Miljö och natur

Projektet kännetecknas av energieffektiva tekniska lösningar, samt moderna och hållbara byggnadstekniker och material, som tegel. Den färdiga skolan ska kunna certifieras som Miljöbyggnad Silver.

Utomhusmiljön är också genomtänkt. På skolgården ska man till exempel kunna odla växter och grönsaker som en del av NO-arbetet, och här ska också finnas trådlös internetuppkoppling, så att de kan arbeta utomhus när vädret tillåter, även med klassiska skolämnen som matematik.

Mer på samma ämne

Visa fler