This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

VR-teknik visar ny planlösning i fabrik

När SKF ville utvärdera en ny planlösning anlitades ÅF för att skapa en interaktiv visualisering.

Visualiseringen användes för att kommunicera den nya planlösningen inom projektet på SKF och även mot andra intressenter. Utöver detta är visualiseringen ett effektivt beslutsunderlag där man tydligt ser hur utplaceringen av maskiner fungerar i praktiken.
ÅF anlitades för att skapa en interaktiv visualisering, där användaren kan gå runt i fabriken med VR-teknik.

Visualiseringen innefattar bland annat:

  • Ny planlösning i VR
  • Befintlig fabriksbyggnad med ny planlösning och utplacerade maskiner
  • Kameraåkning
  • Animerade och interaktiva robotar

För att återge fabriken på ett realistiskt sätt gjordes flera besök i den befintliga fabriken för att kartlägga ljussättning och färg på väggar och golv. Själva visualiseringen gjordes sedan med spelmotorteknik.
Inom ramen för projektet utvecklade ÅF ett arbetsflöde för konvertering och optimering av CAD-modeller för visning i realtid. Detta för att användarens upplevelse ska bli så realistisk som möjligt.
Slutprodukten är ett mycket träffsäkert beslutsunderlag för ombyggnaden av SKFs fabrik.

Mer på samma ämne

Visa fler