This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

vegastaden_1280.jpg
Referens

Vegastaden

Stadsdel Vega ligger i Haninge kommun och är indelat i fyra detaljplaner. Med karaktären som trädgårdsstad och närheten till såväl natur som till Stockholms stads pulserande stadsliv vill kommunen locka personer att bosätta sig i området.

ÅF har på uppdrag av Haninge kommun gestaltat och projekterat förfrågningsunderlag för den första detaljplanen, vilken har innefattat gaturum samt tre parker.

Nära samarbete mellan olika kompetenser

Projektet omfattade gestaltning av gaturum samt tre parker, varav en har karaktären av ett mindre torg. Detta arbete har inneburit ett nära samarbete mellan ÅFs kompetenser inom bland annat VA, väg, belysning, el, geo och landskap.

Trädgårdstadskänsla

Gatumiljön är gestaltad med trädrader som stärker gatornas hierarki och som bidrar till den trädgårdstadskänsla som varit efterfrågad. Parkerna kommer fungera som mötespunkter i området.

Tillgänglighet och funktion var en självklar del av gestaltningsarbetet. Uttrycket i de olika miljöerna hålls samman via materialval, möblemang och belysning även om karaktärerna är olika.