This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

1280_297_INGSEYFS0194.gif
Referens

Uppnå målen – involvera medarbetarna

IT-enheten hos en global leverantör av teknologi och tjänster behövde ta fram en ny verksamhetsplan för att förbättra organisationen och ledarskapet. För att förankra programmet involverades medarbetarna i processen.

Vi tog fram ett program som involverade alla nivåer i organisationen i förbättringsarbetet. Sponsorer och projektteam, ledningsgrupper samt alla medarbetare.

Inom programmet utförde vi en nulägesanalys och intervjuade chefer och medarbetare i organisationen samt representanter för kunder och leverantörer. Vi tog fram vision, önskat läge och ett Balanced Scorecard med mål och strategier för att nå målen. Uppdraget innebar också att ordna ett antal workshops med både ledningsgrupp och all personal där vi reviderade och förankrade materialet. Parallellt genomfördes också ett arbete med att utveckla ledningsgruppen som team och ledare.

Resultatet blev en väl förankrad verksamhetsplan med tydliga mål, strategier och tidsatta aktivitetsplaner. Verksamhetschefen för enheten hade efter våra insatser full kontroll på sin verksamhet och alla medarbetare kände till vad som behövde göras och fick helt andra möjligheter att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.