This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

1280_332_èFwebb_Anna-Lindberg_ChGu_0029.gif
Referens

Strategiskt avtal halverade kostnaden

Ett offentligt bolag hade upphandlat underhållstjänster för fordon. En stor del av avtalet var att underhållsleverantören åtagit sig att göra diverse verksamhetsutvecklingar för att förbättra kvalitet och leveranssäkerhet.

Uppföljningen och utvärdering är en utmaning för många organisationer. Det kräver tid och resurser. ÅF anlitades för att stödja beställaren och göra en uppföljning av underhållsavtalet, leveranser samt utvärdera utfallet. Vi analyserade data och upprättade relevanta KPI:er och gjorde uppföljning samt tog fram beslutsunderlag till beställarens ledning. Fokus var på underhållskostnader, ledtider och åtgärdstider. Målet var att minska led- och åtgärdstider samt minska det avhjälpande akuta underhållet.

Vårt arbete resulterade i metoder för tydlig uppföljning och utvärdering mot uppsatta mål. Verksamhetsutvecklingen tog ordentlig fart hos underhållsleverantören som förbättrade sina processer och arbetssätt för dokumentation, redovisning, rutin för felrapportering och reservmaterielförsörjning.

Vårt arbete resulterade i att de på 72 månader kunde minskade sin ledtid med 36 procent, minskade åtgärdstiden med 21 procent och att antalet timmar av avhjälpande akut underhåll halverades.