This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

1280_92_1297061_20100419.gif
Referens

Smart upphandling gav kunden marknadens bästa mjukvara

Kunden efterfrågade en mjukvara med tillhörande tjänster som skulle ge möjligheter till optimering av kvalitet, tidsåtgång och kostnader vid tunneldrivningen inom ramen för ett större flerårigt infrastrukturprojekt.

Initialt genomförde vi en behovsanalys via workshops tillsammans med kunden där de viktigaste funktionerna för en mjukvara till tunneldrivningsprojekt fastställdes. En kravformulering utarbetades vilken låg till grund till ett förfrågningsunderlag för leverans av en mjukvara med tillhörande tjänster för tunneldrivning.

Strategiska aktörer inom branschen bjöds in att lämna anbud. I utvärderingen användes en modell som vägde samman de tekniska, ekonomiska, samarbets- och utvecklingsmässiga aspekterna. Förutom de skriftliga anbuden inhämtades information via halvdagsseminarier i syfte att skaffa sig en bättre bild av tekniken och personerna bakom. Efter avslutad urvalsprocess formulerades avtal och kontrakt tecknades med den bästa leverantören utifrån ställda krav. 

Projektet resulterade i en upphandling av marknadsledande mjukvara med tillhörande tjänster för tunneldrivning. Mjukvaran som beställdes erbjöd högst teknisk prestanda i kombination med mest gynnsamma totalekonomi sett över hela projektet. Dessutom bedömdes den vinnande leverantören både ha bäst erfarenhet och bäst förmåga att erbjuda det bästa tjänsteutbudet under driften. 

Mer på samma ämne