This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

1280_115_MASSA_197014.gif
Referens

Prisad projektledning dubblerade produktion

Ett svenskt pappersmassabruk skulle dubbla produktionen med en budget av 4,2 miljarder kronor. För att lyckas behövde lager och vägar anpassas till den nya verksamheten.

ÅF anlitades för att driva hela logistikprojektet vilket skulle säkra en hållbar och säker lösning av lager och trafik. Projektet innehöll tjänster som: projektledning, kartläggning, analys, framtagande av lösning och implementering.

För dimensionering av vedlager kartlade vi dagens behov och arbetssätt samt analyserade framtidens behov. Lageruppbyggnad simulerades och analyserades. Lösningar togs fram och värderades med avseende på investeringskostnad, underhållskostnad, driftkostnad, miljöpåverkan, arbetsmiljö och säkerhet. Den slutgiltiga lösningen resulterade i en utbyggnad av lager i nära anslutning till produktionen och hyra av terminallager under våren då behovet av lager är som störst.

Som lösning av trafiken på området gjordes kartläggning och analys av framtidens flöden av fordon och människor. En lösning togs fram med fokus på säkerhetshöjande åtgärder, bland annat genom att separera person- och fordonsflöden samt en lösning för att sänka och hålla ned hastigheten. ÅF kravställde gentemot byggledningen och åstadkom genomförandet i tid.

Vi levererade en helhetslösning från förstudie till idrifttagande. Alla intressenters synpunkter togs i beaktande och projektet samordnades med fokus på hållbarhet, lönsamhet och säkerhet. ÅFs projektledare var en av tre finalister till utmärkelsen ”Årets Projektledare 2015” vilken delades ut av Universum för hennes ledarskap, fokus på adderat affärsvärde och hållbarhet.

Mer på samma ämne

Visa fler