This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

eastlink_1280.jpg
Referens

Ostlänken

Ostlänken knyter ihop landsorten med Stockholm och gör Nyköping till en del av huvudstadens arbets- och bostadsmarknad. Höghastighetsjärnvägen som anläggs bidrar till en stadsutveckling vi inte sett sedan början av 1900-talet.

Tågen kommer att kunna köra i över 300 km/ timme och tar passagerare från Stockholm till Linköping på en timme.

ÅF arbetar tillsammans med Tyréns med utvecklingen av Ostlänkens första etapp mellan Södertälje och Trosa och omfattar projektering av järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivning, systemhandlingar och gestaltningsprogram. Arbetet ÅF utför nu kommer att stå till grund för standarden för hela Ostlänken. Då det är första gången Sverige bygger en höghastighetsbana har man anlitat utländsk expertis från Frankrike och Japan till projektet som ska bistå med kompetens inom ny teknik, men planerna behöver anpassas efter svensk natur och svenska förhållanden. 

Ostlänken kommer att anläggas efter tätorterna för att bidra till samhällsutvecklingen. Men det är svåra geologiska utmaningar då järnvägen ska anläggas både över jordbruksmarker och i tätorter. Ostlänken beräknas börja byggas 2017.

Mer på samma ämne

Visa fler