This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

1280_337_èFwebb_Anna-Lindberg_ChGu_0113.gif
Referens

Ledarskapsutveckling - ständiga förbättringar på sjukhus

Sjukhus har ett flertal resurser som behöver koordineras för att uppnå bra effektivitet och resultat i verksamheten.

Resursfrågan är en ständigt aktuell fråga. Kunden efterfrågade därför ett sätt att i detta komplexa sammanhang utveckla verksamheten med fokus på ständiga förbättringar.

ÅF genomförde ett program med målsättningen att chefer fick verktyg och metoder för hur de kan genomföra ständiga förbättringar i sin verksamhet. Mycket av programmet kom att handla om att göra praktik av den styrning och de regler som är fastslagna på politisk nivå.

Vår erfarenhet, verktyg och pedagogik för bland annat att fånga behov, resursplanering och uppföljning blev viktiga inslag. Tillsammans med träning i hur man bör agera som chef för att nå acceptans ut i linjen för ständiga förbättringar samt en ökad kommunikation med beslutsfattande ledning bidrog till bättre resultat.

Mer på samma ämne

Visa fler