This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

1280_196_Photo Johan Lygrell_ 095_fix.gif
Referens

Implementering av mål och strategier för utökat tjänsteutbud

Ett ledande verkstadsföretag skulle implementera mål och strategier där fokus var ökat tjänsteutbud i samband med försäljning av produkterna. Beteendeförändring sågs som den största utmaningen.

ÅF anlitades för att stötta i processen kring beteendeförändringen. Vi utbildade en intern handledare för att driva utrullningen av mål och strategier. Deltagarna tränades i pedagogiska verktyg som att  hur man bedriver effektiva möten, tar hand om invändningar och sammanfatta diskussioner.

Det resulterade i engagerad personal som i workshops tillsammans med interna handledare arbetade fram nya arbetssätt förslag till ledning hur man ska genomföra kompetens- och beteendeförändringsprojekt. 

Konceptet vi erbjöd genererade de resultat som efterfrågades av kund i samband med utrullning av mål och strategier. Fokus på engagemang, acceptans, initiativförmåga och konstruktivt agerande tillsammans med att ha kul var framgångsfaktorerna.