This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

huddinge_1280.jpg
Referens

Huddinge Centrum

Byte av marksten ledde till omgestaltning av torg. Huddinge centrum byggdes på 1980-talet, så utemiljön stod inför en omfattande renovering. Markstenen behövde bytas och då ville fastighetsägaren Huge samtidigt utveckla miljön för att få in mer grönska, fler sittplatser och förenkla flödet i gångstråken.

Gestaltningsförslag för nya möbler

ÅF fick i uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för två platser i Huddinge centrum och även lämna gestaltningsförslag för nya möbler till torgen. Möblerna skulle vara hållbara, sköna att sitta på samt bidra med varma och mjuka material i den annars hårdgjorda miljön.

Mer grönska, ljus och sittplatser

Utformningen av möblerna gjordes i ett arbetslag om en landskapsarkitekt, en produktdesigner, en ljusdesigner och en konstruktör.

Möbelkonceptet som ÅF tog fram erbjöd en möjlighet att förutom sittplatser även få in grönska och ljus. Gestaltningsförslag togs fram åt fastighetsägaren och bygghandlingar projekterades åt entreprenören.

Mer på samma ämne

Visa fler