This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

1280_243__AUTOMATION_MES_Industriell_IT.gif
Referens

Frigjorde kapital och ökade servicegraden med 60 procent

Kunden upplevde att det fanns ett överskott av material i lager. Samtidigt som man hade materialbrister vilka störde produktionen.

ÅF anlitades för att utreda möjligheterna till minskad kapitalbindning och högre servicegrad. Vår analys utgick från en kartläggning av materialflödet från råmaterial till färdig produkt och identifiering av förråd. Vi kartlade även hur man arbetade med styrningen av flödet. Vidare analyserade vi genom beräkningar behovet av säkerhetslager för att kunna hantera variationer i efterfrågan.

Efter kartläggning och analys kunde vi dimensionera säkerhets- och omsättningslager mot önskad servicegrad för respektive förråd längs flödet. För att ta hem reduceringspotentialen införde vi sedan nya arbetssätt och hjälpmedel för styrningen av flödet. Vi analyserade också potentialen i produkter i arbete.

Kapitalbindningen i förråd reducerades med 38 procent, motsvarande 11 miljoner kronor och i produkter i arbete med 33 procent, 2 miljoner kronor. Dessutom identifierade vi en potential om tre miljoner kronor i ”döda” artiklar, samtidigt som servicegraden i förråd och lager kunde höjas från 60, till 97 procent.