This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

hallandsas_1280x456.jpg
Referens

Förnyat förtroende i Hallandsås

Att knyta samma städer med en järnvägstunnel genom Hallandsåsen är ett projekt som kräver oerhört breda ingenjörskunskaper.

ÅF har ända sedan 2005 spelat en stor och viktig roll i Projekt Hallandsås med uppdrag som projektering av BEsT (bana, el, signal och tele) samt kanalisation och leverans av en komplett anläggningsmodell.

I uppdraget ingick att ta fram komplett förfrågningsunderlag och bygghandling. ÅF fick även förtroendet att genomföra ytterligare fyra deluppdrag inom projektet. De nya uppdragen omfattar projektering och leverans av förfrågningsunderlag och bygghandling för nya stationer, bygghandling för ny signalanläggning samt komplett utredning och bygghandling för ett nytt radiosystem i järnvägstunnlarna genom Hallandsås. Järnvägen genom Hallandsås öppnades för trafik i december 2015. Ett femtiotal konsulter från ÅF har deltagit i projektet.

Mer på samma ämne

Visa fler