This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

bypasssthlm_1280_643.jpg
Referens

Förbifart Stockholm

ÅF förenklar vardagen för stockholmarna

Förbifart Stockholm är Sveriges största infrastrukturprojekt, och ÅF har fått stort förtroende från Trafikverket när den nya sträckningen för E4 väster om Stockholm ska byggas.

Den nya sträckan binder samman de norra och södra länsdelarna samt avlastar Essingeleden och innerstaden. På så vis kortar man restiden rejält, samtidigt som man förenklar vardagen för medborgarna och skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Förbifart Stockholm kommer att vara 21 kilometer lång, varav 18 kilometer kommer att vara i tunnel. Trafikverket började bygga de stora tunnlarna och trafikplatserna under 2015. Bygget kommer att fortsätta i ungefär 10 år. ÅF har vunnit två av fyra huvuduppdrag och ansvarar för framtagande av bygghandlingar avseende bergtunnlarna och trafikplatserna Akalla och Häggvik. Totalt har 500 konsulter från sju länder arbetat i projektet hittills.

Mer på samma ämne

Visa fler