This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

3D-montage av bro

ÅF anlitades för att visualisera en renovering av Vasabron i Göteborg.

ÅF anlitades för att kartlägga trafiken i området samt utföra analys av framtidens flöden av fordon och människor. Projektet innefattade att Vasabron i Göteborg behövde rustas upp.

En lösning togs fram med fokus på säkerhetshöjande åtgärder, bland annat genom att separera person- och fordonsflöden samt en lösning för att sänka och hålla ned hastigheten.

Som en del av projektet ville man även kommunicera den nya lösningen till intressenter och allmänheten. För detta ändamål tog ÅF fram en visualisering i form av 3D-montage för den nya bron.


Fotografi av befintlig bro


3D-montage av ny   bro


Fotografi av befintlig bro


3D-montage av ny bro

Mer på samma ämne

Visa fler