This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Vattenbalans och pumpbehov – Norra Luossajärvi

Utvidgningen av LKAB:s gruva i Kiruna påverkar vattenbalansen i omkringliggande sjösystem.

LKAB:s gruva i Kiruna utvidgas och sjöar riskerar att dräneras. Till följd av detta måste en del av norra Luossajärvi torrläggas och resterande sjösystem ledas om.

Våra specialister har på uppdrag av LKAB utrett hur mycket vatten som optimalt ska pumpas till Luossajokisystemet (dagens avbördningssystem) för att undvika negativa konsekvenser.

I vårt uppdrag ingick att ta fram en vattenbalans för Luossajärvi och Lombolosjöarna samt att klargöra magasinerade vattenvolymer, dvs tillgängliga mängder för pumpning från Luossajärvi. Därefter utredde vi optimala pumpflöden vid olika årstider med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi. Fältarbeten genomfördes för att undersöka vattenförhållanden i områden med förorenade sediment i nedströms liggande vattendrag samt bedöma risken för oxidation av sedimenten vid sänkt vattenföring/-nivå. En översyn över kontrollåtgärder i form av provtagning, nivåmätning etc. utfördes utifrån föreslagna åtgärder/pumpning.

Vi anlitades även som tekniskt sakkunniga och deltog vid huvudförhandling i miljödomstolen rörande verksamheten.