This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Svenskt Vatten, Råd och riktlinjer informationssäkerhet

På uppdrag av Svenskt Vatten har vi tagit fram Råd och riktlinjer om informationssäkerhet.

Informationssäkerhet är ett ämne som just nu är aktuellt i VA-branschen. Våra specialister i uppdrag av Svenskt Vatten har tagit fram en handledning gällande Råd och riktlinjer om informationssäkerhet.

Syftet med publikationen var att ge konkreta råd till verksamhetsutövarna hur skyddsvärda uppgifter inom dricksvattenförsörjningen ska hanteras. I publikationen beskrivs vilken lagstiftning som omfattas, både lagkrav och det lagstöd man kan använda sig av för att sekretessbelägga skyddsvärd information. Boken beskriver hur man går tillväga för att sekretessbelägga information samt innehåller förslag på rutiner och hanteringsregler för hantering av skyddsvärd information. 

Vi hjälper även kommuner och VA-bolag, som t.ex. Sydvatten med strategier och system för informationssäkerhet.