This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Piteå, VA-plan för omvandlingsområden

Behov av en långsiktig plan för vatten och avlopp i 15 st tätortsnära omvandlingsområden i Piteå.

Piteå kommun och det kommunala VA och renhållningsbolaget PIREVA såg behovet av en långsiktig plan för vatten och avlopp i 15 st tätortsnära omvandlingsområden i Piteå.

Våra specialister anlitades som extern processledare/samordnare och genomförde sammanvägd behovsbedömning och åtgärdsplanering. Olika delutredningar har genomförts, bl.a. förstudie och ekonomiska kalkyler av VA-utbyggnad i prioriterade områden (främst LTA-system), plan för kommunal VA-rådgivning, framtida tillsynsarbete och ekonomiska bedömningar avseende lokala/gemensamma lösningar. VA-planen utgör ett långsiktigt strategiskt dokument och underlag för politiska beslut.