This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Östersund, säkerhetsgenomgång Minnesgärdets vattenverk

I november 2010 drabbades ett stort antal abonnenter i Östersund av magsjuka orsakat av parasiten Cryptosporidium.

Utbrottet av magsjukan i Östersund visade sig bli det hittills största vattenburna sjukdomsutbrottet i Sverige, orsakat av parasiten Cryptosporidium.

Efter det vattenburna utbrottet beslutade Östersund Vatten att göra en genomlysning av dricksvattenproduktionen vid Minnesgärdets vattenverk. Våra vattenspecialister fick förtroende att genomföra detta arbete som omfattade råvattentäkten samt vattenbehandlingsprocessen. I uppdraget utvärderades råvattenkvaliteten, tänkbara föroreningskällor identifierades och befintlig vattenbehandling värderades med modellverktygen ODP (Optimal desinfektions praxis) samt MRA ((Mikrobiologisk riskanalys). Uppdraget resulterade i förslag på åtgärder på kort och lång sikt för att ytterligare säkra dricksvattenproduktionen.