This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Nytt dagbrott vid Gruvberget, Svappavaara

Hydrogeologiska undersökningar innan start av nytt dagbrott vid Gruvberget i Svappavaara.

LKAB har öppnat ett nytt dagbrott på Gruvberget i Svappavaara. Innan verksamheten inleddes utförde ÅF hydrogeologiska undersökningar för att bedöma hur omgivningen påverkas av det nya dagbrottet.

I den hydrogeologiska undersökningen analyserades bland annat påverkan på enskilda brunnar, sjöar och vegetation. I utredningen ingick även att prognostisera vilka vattenmängder som kommer att behöva pumpas bort för att länshålla dagbrottet på olika brytningsnivåer.

I vårt uppdrag rörande Gruvberget ingick följande moment:

  • Hydrogeologisk undersökning inklusive borrning och provpumpning
  • Bedömning av omgivningspåverkan
  • Teknisk sakkunnig vid huvudförhandling för miljötillstånd
  • Framtagande av underlag för dimensionering av pumpanläggning
  • Utformning och kostnadsbedömning av anläggning för grundvattenavsänkning
  • Framtagande av förslag till kontrollprogram för gruvverksamheten