This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

jamtan_1600.jpg
Referens

Ny grundvattentäkt Jämtön-Råneå

Önskemål om enklare behandling till en fullgod dricksvattenkvalitet.

Samhället Råneås vattenförsörjning baseras idag på ytvatten från sjön Andträsket. Önskemål finns att ersätta detta vatten med ett som är enklare att behandla till en fullgod dricksvattenkvalitet. Genom andra lösningar kan kemikaliehanteringen och energiåtgången minskas i vattenverket.

På uppdrag av Luleå kommun har ÅF undersökt möjligheterna för en ny vattentäkt för Råneå, baserad på grundvatten, i anslutning till den befintliga vattentäkten i Jämtön. 

De frågeställningar som skulle belysas var:

  • Kan uttaget ur vattentäkten i Jämtön ökas så mycket att den kan försörja även Råneå samhälle med grundvatten?
  • Kan den goda vattenkvaliteten bibehållas eller försämras den vid större uttag?
  • Hur påverkas omgivningen av detta ökade uttag, exempelvis privata brunnar?

Uppdraget innebar att en hydrogeologisk undersökning genomfördes i ett antal steg. Undersökningsborrningar genomfördes för att klarlägga områdets geologi, grundvattennivåer, flödesriktningar och uppehållstider. En uttagsbrunn anlades. Därefter genomfördes en provpumpning för att bedöma vattentäktens kapacitet och vattenkvalitet. Utifrån resultaten gjordes en bedömning av möjligheten att ersätta Råneås ytvattentäkt med grundvatten från Jämtön. Även underlag för utformning av ett vattenskyddsområde togs fram.