This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Muddringar i Bottenviken för ökat friluftsliv

Bottenvikens skärgård – de ljusa nätternas skärgård – är mycket uppskattad av båtfolket, men den är till stora delar väldigt grund.

För att öka tillgängligheten till skärgården initierade de fem nordligaste kustkommunerna ett gemensamt projekt, där våra specialister har haft uppdraget att ta fram kompletta tillståndshandlingar för muddring i åtta olika områden. Det har inneburit bland annat lokaliseringsstudier, MKB, lagligförklaringar, rådighetsfrågor, dumpningsdispenser, dispenser från strandskydd, för arbeten i Natura 2000-områden och i nationalpark samt samrådsmöten, för att slutligen mynna ut i kompletta tillståndsansökningar och vår medverkan vid förhandlingar i Mark- och Miljödomstolen.