This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Luleå, Uppgraderingsanläggning fordonsgas

Luleå kommun investerar i en anläggning för uppgradering av biogas till fordonsgas.

Redan i dagsläget produceras biogas från avloppsslam och restprodukter från Norrmejerier vid Luleå kommuns stora avloppsreningsverk Uddebo.

Gasen används för uppvärmning och elproduktion i en turbin, men kommer framöver i allt större utsträckning att användas som bränsle för Luleå Lokaltrafiks bussar och Luleå kommuns personbilsflotta.

Den nya uppgraderingsanläggningen kommer att placeras vid reningsverket ute vid Uddebo och beräknas vara klar under 2014. I projektet ingår också en tankstation för fordonsgas som placeras på Luleå lokaltrafiks fastighet i centrala Luleå. ÅF har arbetat med projektet från tidig utredning till upphandling och projektering.

Vårt uppdrag:

 • Utredning av alternativa lösningar, jämförelse
 • Utredning gällande teknikval och organisation
 • Studiebesök
 • Kostnadskalkyler, kassaflödesanalys
 • Tidplaner
 • Tillståndsansökan och anmälan enligt Miljöbalken
 • Ansökan Energimyndigheten
 • Undersökning av förorenad mark
 • Bygglovsansökan
 • Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer
 • Projekteringsledning