This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Luleå kommun, Lokaliseringsutredning av huvudledningsnät

ÅF har i projektet utrett alternativa placeringar för nya va-huvudledningar. Alternativen har utretts och jämförts sinsemellan i en multikriterieanalys, som fungerat som underlag för beslut av vald ledningssträckning.

Efter detta lyckade projekt har ÅF fått fortsatt förtroende och utför även projektering av mark och va i Östra länken etapp 4F.