This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Karlsborg-Kalix ledningssystem

Reningsverket i Karlsborg utanför Kalix är i stort behov av upprustning. Ett alternativ är att samordna reningsverksfunktionen med Kalix.

Våra specialister har i tidiga strategiska utredningar belyst olika alternativ till renovering av reningsverket i Karlsborg (2000 pe) utanför Kalix. Utredningarna har legat till grund för beslut om att överföra av loppsvatten in till reningsverket i Kalix, ett alternativ som är resurseffektivt och innebär en mer höggradig rening av avloppsvattnet. Efter detta har vi fått fortsatt förtroende att arbeta vidare med systemhandling och detalj projektering.

Vårt uppdrag

  • Utredning av alternativa lösningar
  • Periodisk besiktning och kapacitetsbedömning Kalix reningsverk
  • Hydraulisk utredning Kalix reningsverk
  • Utredning inläckage (tillskottsvatten) och åtgärdsförslag i Karlsborgsområdet
  • Kostnadskalkyler
  • Systemhandling för ledningar och pumpstationer
  • Projektering av pumpstationer
  • Dimensionering av ny vattenledning Kalix-Karlsborg