This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Kåbdalis VA-försörjning

Den befintliga vattentäkten i det expansiva skidområdet Kåbdalis har begränsad kapacitet.

I det expansiva skidområdet Kåbdalis har den befintliga vattentäkten, med tillhörande vattenverk och ledningsnät, begränsad kapacitet för att kunna utnyttjas i större utsträckning.

ÅF fick i uppdrag av Jokkmokks kommun att undersöka en utökning av den befintliga vattentäkten, vilket gjordes genom provpumpning och utvärdering. I uppdraget låg även att komma med förslag till kompletterande vattenbehandling och ledningsdragning, samt utredning och projektering av ett nytt vattenverk inklusive reservoar.