This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ringhals_maintenance_1280x456.jpg
Referens

Höjd säkerhet för Ringhals underhåll

Varje år stängs reaktorerna på ringhals kärnkraftverk av några veckor för att genomgå underhåll, tester, säkerhets­ höjande ombyggnader och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

I samband med avställningen på ringhals 2012 hjälpte ÅF Alstom att förbereda arbetet och hade även medarbetare på plats dygnet runt. Insatsen kunde tack vare ÅFs koordi­ nator inom Hälsa, säkerhet och Miljö optimeras och samtidigt utföras på ett säkert sätt. Den planerade revisionstiden för Alstoms del i projektet var 28 dygn, men genom god plane­ ring och ett gott genomförande kunde tiden reduceras till 21 dygn.

Mer på samma ämne

Visa fler