This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Facebook (kan beskäras).JPG
Referens

Facebook gör tummen upp i Luleå

Facebooks enda serverhallar utanför USA finns i Luleå.

Projekt av den här kalibern är ofta tidskritiska och vikten av att inlämnade tillståndsansökningar är kompletta och väl genomarbetade kan vara skillnaden mellan etablering eller inte. Man kan helt enkelt inte kosta på sig den försening ett överklagande innebär.

Vi har varit med Facebook hela vägen, från detaljplaneskedet, via komplett MKB och tillståndsansökan till uppföljning av effekterna av driften. Vi har fortsatt samarbetet med bland annat utredningar om miljöpåverkan vid förändrade driftsförhållanden och formulering av villkorsändringar. Vi har utarbetat kontrollprogrammet och utför mätningar. Vi assisterar vid myndighetskontakter, där en brygga mellan det amerikanska och det svenska ibland kan behövas. Vi fungerar helt enkelt som Facebooks ”huskonsulter” när frågor av vatten- eller miljökaraktär kommer på agendan.  Vår erfarenhet av tillståndsansökningar och kunskap om processerna var en viktig pusselbit i att Facebook