This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Ekerö, upphandling avfallsentreprenad

Framtagande av förfrågningsunderlag, avtalsförlag samt ny taxa för avfallshanteringen.

ÅF fick i uppdrag av Ekerö kommun att ta fram förfrågningsunderlag och avtalsförlag mm för behandlings- och driftsentreprenader för avfall. Uppdraget innefattade också att ta fram en ny taxa för avfallshanteringen.

Inför arbetet med förfrågningsunderlagen gjordes ett antal utredningar, bland annat utreddes införande av utsortering av matavfall, taggning av kärl och hanteringen av avfall från återvinningscentralen.