This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Efterbehandlingsplaner åt Boliden

Boliden har avslutat sina verksamheter vid gruvorna Långdal och Åkerberget vilket kräver efterbehandlingsplaner.

Innan gruvorna Långdal och Åkerberget kan anses som avslutade måste efterbehandlingsplaner finnas framtagna där det beskrivs hur de två områdena ska återställas. ÅF har hjälpt Boliden med detta arbete.

I arbetet med att ta fram en efterbehandlingsplan ingick både fältundersökningar och planeringsarbeten. Detta pga att områdena som ska efterbehandlas måste utredas med avseende på hur det har påverkats av gruvverksamheten och hur de sedan kan återställas.

I vårt uppdrag ingick följande delar:

  • Karaktärisera kemin av deponerat gråberg
  • Mäta in mängder deponerat gråberg
  • Mäta in mängder restmalm
  • Sammanfatta en efterbehandlingsplan inklusive ett miljöövervakningsprogram