This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Årsunda vattenverk

Vattenverket i Årsunda var i behov av upprustning och förbättring.

Årsunda vattenverk är ett äldre vattenverk med behov av upprustning och förbättring.

På uppdrag av Sandviken Energi Vatten fick vi i uppdrag att hitta en resurseffektiv, miljö- och arbetsmiljövänlig process som skulle klara höjningar av alkalinitet, pH och hårdhet samt reduktion av bekämpningsmedelsrester.

Vattenverket skulle också kompletteras med reservvattenförsörjning för Sandviken.

Vårt uppdrag:

  • Utökning av vattentäkt
  • Upphandling av brunnsborrningsentreprenad, borrkontrollant
  • Förslag till kompletterande vattenbehandling och ledningsdragning
  • Pilotförsök vattenbehandling
  • Dimensionering av överföringsledningar till Sandviken
  • Projektering av ombyggnation/utökning av vattenverk, långsamfilter med kalk och kol samt reservoar
  • Upphandling av entreprenörer
  • Byggledning och funktionsansvar