This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Älvsbyn, integrerade avfallsprojekt

I Älvsbyn har vi fått förtroendet att arbeta med flera parallella och integrerade projekt för avfallshanteringen.

På uppdrag av Älvsbyns Energi AB har ÅF arbetat med flera parallella och integrerade projekt för avfallshanteringen i Älvsbyn. Förutom att vi varit delaktiga i att utarbeta en renhållningsordning, upphandla avfallsentreprenör och utarbeta taxor för såväl avfall som vatten och avlopp, arbetar vi med Älvsbyns avfallsanläggningar.

ÅF har tagit fram en totallösning för en helt ny avfallsanläggning, innefattande bland annat planering, bygglovs- och tillståndsansökningar inklusive MKB och projektering. Anläggningen omfattar en ÅVC, inert deponi, sorterings- och behandlingsytor, mellanlager, samt ytor och system för blandning och återvinning av aska och slam.

Vi har också tagit ett totalgrepp över den gamla nedlagda deponin i Korsträsk. Projektet inrymmer ett nytt recipientkontrollprogram och en plan för förbättrad sluttäckning av deponin, där återanvändning av slam och aska ingår. Integrerat i projektet ryms också dimensionering och projektering av en frystorkanläggning för slam med tillhörande efterkompostering. Vi bistår med utarbetande av de anmälningar och tillstånd som behövs för de olika verksamheterna och vid myndighetskontakter.