This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Stockholmsledet11_1280x456.jpg
Referens

Stockholmsledet 11

I Lund växer företaget Axis nya huvudkontor fram, med ÅF som miljösamordnare. Målet är att uppnå en hög certifiering enligt det internationella systemet BREEAM.

Företaget Axis Communications, som utvecklar nätverkskameror och säkerhetslösningar, ska få ett nytt huvudkontor i Lund. Fastigheten, som kallas Stockholmsledet 11, kommer att inrymma hela 42 000 kvm lokaler. Byggnaden ska certifieras enligt BREEAM-SE och förväntas uppnå den näst högsta nivån, benämnd Excellent.

ÅF har fått rollen som entreprenörens miljösamordnare. Det innebär att vi hjälper till i miljörelaterade frågor för att se till att byggnaden uppfyller de krav som en BREEAM-certifiering ställer.

Byggnationen har inletts och arbetet med bygghandlingar pågår. I denna fas stöttar ÅF bland annat i inköpsfrågor. Det ställs höga miljökrav på byggmaterialet, som måste ha låg klimatpåverkan och inte får innehålla ämnen som är cancerframkallande eller hormonstörande.

Under våren 2019 ska byggnaden vara inflyttningsklar. Då sker den slutgiltiga certifieringen.

 

Bild: Fojab

Mer på samma ämne

Visa fler