This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

180711_Västfastigheter_1280x456px.jpg
Referens

Solenergiutredning för de nio största sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Solenergiutredning och framtagande av total potential för solenergiproduktion för de nio största sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

ÅF har utfört en solenergi- utredning och simulerat fram  total potential för solelproduk-tion för de nio största sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Efter platsbesök på samtliga sjukhus, valdes lämpliga ytor på tak, fasader, p-hus, parkeringsplat-ser och övriga grönområden ut för simuleringar. Kvalificering av de olika ytorna utfördes efter dess komplexitet, lönsamhet och utbyte hos framtida solcells- installationer.

Förslag på hur fasader kan för-vandlas till ett modernt utseende med hjälp av solcellsmoduler som fasadbeklädnad har tagits fram och visualiserats med hjälp av fotomontage vilket illustreras på bilden nedan.

Total simulerad solcellsyta:  106 000 m2
Antal solcellsmoduler:  64 000 st
Total effekt:  17,6 MWp
Potentiell energiproduktion  per år:  15,7 GWh

Mer på samma ämne

Visa fler