This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

180711_Hospital-Parking-lot_1280x456px.jpg
Referens

Solcellsanläggning i form av väderskydd för parkeringsplats på Norra Älvsborgs sjukhus

I detta uppdrag har ÅF tagit ett helhetsansvar för systemdesignen av en solcellsanläggning i form av väderskydd för en parkeringsplats på Norra Älvsborgs Länssjukhus.

ÅFs arkitekt har designat en ställning som tillsammans med  semitransparenta solcellsmoduler bildar ett estetiskt tilltalande väderskydd över en parkeringsplats vid sjukhusets huvudentré. Avdelningen för byggnadskonstruktion har dimensionerat stålkonstruktio-nen och flera alternativ har utvärderats under processen.

Elproducerande väderskydd

Solcellsanläggningen har projekterats utifrån bästa energiproduktion och praktiska hänsyn som avvattning. Elkonstruktörer har projekterat en transformatorstation samt förberett systemet för elbilsladdning. Landskapsarkitekter har utformat en grön miljö med växtlighet som omger konstruktionen för solcellsmodulerna. Uppdragsledaren Lina Widebergs roll har, förutom att projektera solcellsanläggningen, bestått av att samordna de olika kompetenserna i projektets samtliga skeden och se till att projektet blivit en helhet med kalkyl, fotomontage och presentation.

Effekt: 1,1 MWP
Beräknad energiproduktion: 980 MWH

Mer på samma ämne

Visa fler