This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Reference_brodepan_1280x456.jpg
Referens

SL Brodepån, Upplands-Bro

När Citybanan öppnar 2017 kommer kapaciteten öka kraftigt i Stockholms pendeltågsnät. För att klara det ökade trafiktrycket bygger SL, Storstockholms Lokaltrafik, ut pendeltågsdepån i Upplands-Bro.

ÅFs åtagande omfattar projektering av VVS- och processystem för sammanlänkning av byggnader, samt projektering i uppställningshall och verkstadsbyggnad. I samband med utbyggnaden utökas SLs depåkapacitet kraftigt. Inom depåområdet uppförs också ett antal byggnader för service- och reparation. Totalkostnaden för nybyggnationen beräknas till ca 800 mkr.

Uppställningshallen på ca 13 000 m2 ska skydda uppställda tåg mot skadegörelse. Här finns plats för 12 st. fullängdståg och en särskild hall avsedd för klottersanering. Verkstadsbyggnaden på ca 8000 m2 är huvudbyggnad i anläggningen, och inrymmer en servicehall där lättare städ- och underhållsarbeten utförs. Dessutom finns det personalrum, förråd och tekniska utrymmen i verkstadsbyggnaden.

Utöver konventionella VVS-system projekterar ÅF processystem för:

  • Tryckförstärkt blandvatten
  • Kempålägg
  • Spolarvätska
  • System för oljor och fett
  • Tryckluft
  • Kyla
  • Glykolvatten
  • System för spilloljehantering
  • Processventilation för truckladdning

Mer på samma ämne

Visa fler