This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

RPC_x.jpg
Referens

RPC Trelleborg

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg hyser psykiatrisk vård och forskning. Först var det tänkt som ett passivhus, dvs en ovanligt tät byggnad med särskilt energieffektiv ventilation och uppvärmning. Men Region Skåne gick ett steg längre och byggde ett plusenergihus, som alltså producerar mer energi än vad som krävs för att driva fastigheten.

Solfångare täcker varmvattenbehovet under sommarhalvåret och solceller förser fläktar och pumpar med el. Ett eget vindkraftverk ger ström till drift och verksamhet.

ÅF har bistått med spetskompetens för installationsledning, projektledning och samordning av tekniska system. Det innebär bland annat övervakning av luftbehandlingen, så att klimatet blir det önskade och energiåtgången så låg som möjligt.

Vi har också designat sprinklerinstallationerna med fokus på säkerhet för vårdtagare och personal. RPC är Sveriges största plusenergihus och utsågs till Årets Bygge 2017.

Mer på samma ämne

Visa fler