This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

rådhuskvarteret _x.jpg
Referens

Rådhuskvarteret Kristianstad

ÅF medverkade i förnyandet av Rådhuskvarteret i Kristianstads kulturhistoriskt värdefulla stadskärna.

Projektet omfattade 22 500 kvadratmeter kontorslokaler, varav 17 500 kvadratmeter nybyggnad. Tre befintliga byggnader bevarades och totalrenoverades, liksom 150 meter rikt dekorerade 1800-talsfasader. ÅFs uppdrag omfattade programhandling, systemhandling och detaljprojektering av VVS-tekniska installationer, energiberäkningar samt en del andra beräkningar för miljöklassning av byggnaden.

Rådhuskvarteret i Kristianstad utsågs till Årets Bygge 2015. Juryns motivering löd:

”I en historisk stadsmiljö från 1800-talet har ett modernt kontorshus vuxit fram med plats för 700 arbetsplatser för kommunen och Region Skåne och med stora offentliga mötesplatser. En kombination av partneringsamarbete och innovativ BIM-användning i projektets alla delar kunde kvalitetssäkra både kalkyler och tidplaner och tillvarata och inarbeta dialogen med byggherre och brukare på ett tidigt stadium.”

Foto: Felix Gerlach

Mer på samma ämne

Visa fler