This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Reference_ostermalmshallen2_1280x456.jpg
Referens

Östermalms Saluhall

Stockholms stad renoverar och rustar upp Östermalms saluhall. Projektet syftar till att utveckla Östermalms saluhall till en miljövänlig och modern handelsplats samt skapa förutsättningar för en effektiv och ekonomiskt livskraftig verksamhet.

Östermalms saluhall invigdes 1888 med avsikt att vara en marknadsplats för allmänheten inom livsmedel och delikatesser. Arkitekterna var Gustaf Clason och Kaspar Salin. Vid öppnandet fanns plats för 108 köpmän, idag finns det ett tjugotal.

Östermalms saluhall är idag i så pass dåligt skick att Stockholm stad sannolikt skulle behöva stänga den inom ett par år om inte åtgärder vidtas. Tekniska installationer behöver bytas ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Stockholms Fastighetskontor är därföör i färd med att upprusta och utveckla Östermalmshallen så att den ursprungliga hallens karaktär och atmosfär återskapas.

För att kunna bevara hallens särart och möta dagens krav, utvidgas hallen till grannfastigheten Riddaren 13. Fastigheten genomgår en genomgripande renovering och kommer att innehålla restauranger, butiker och kontor.

Totalt omfattar renoveringsprojektet ca 13 000 m² varav ursprunglig saluhallsdel utgör ca 8600 m². Den tekniska renoveringen omfattar fullständigt utbyte av VA-, värme-, kyl-, sprinkler- och SÖ-installationer.

Under ombyggnadsperioden har företagarna erbjudits möjlighet att fortsätta sin verksamhet i en tillfällig byggnad på ca 1800 m² som har uppförts på torget utanför.

Mer på samma ämne

Visa fler