This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

karolinska_1280x456.jpg
Referens

Nya Karolinska Solna

ÅF huvudaktör i Nya Karolinska Solna-projektet

Nya Karolinska Solna är projektnamnet på det moderna universitetssjukhus som byggs invid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Det blir ett långsiktigt och klimatsmart sjukhus, rustat att möta framtidens krav. Här sätts människan i fokus. För att minska smittspridning får alla patienter som läggs in enkelrum. Eftersom ljus och dagsljus har stor effekt på välmåendet och tillfrisknandet både hos vårdgivare och patienter har stor vikt lagts vid belysning och dagsljusinsläpp. Sjukhuset utformas för att uppnå högsta klass i Miljöbyggnad Guld samt certifiering enligt LEED.

ÅF har haft huvudansvaret för teknikområdena el, energi, VVS och ljusdesign. Vi har svarat för allmänt konstruktionsarbete, programhandlingar, bygghandlingar, drift- och underhållsinstruktioner, kalkyler och medverkan under produktion.

När det gäller sjukhusets avancerade medicintekniska utrustning för röntgen, operation och laboratorier har vi också en central roll. Vi samordnar installationerna och ger tekniskt och administrativt stöd hela vägen - från det att utrustningen upphandlas till dess att den är testad och färdig att användas.

Tack vare ett effektivt klimatskal, energisnåla installationer och hög återvinning kommer Nya Karolinska Solna att nästan kunna halvera sin energianvändning jämfört med andra universitetssjukhus. Dessutom kommer all el som används i sjukhuset att vara förnybar.

Mer på samma ämne

Visa fler