This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Reference_fredriksdalsdepan_1280x456.jpg
Referens

Modern bussdepå i sju våningar

När SL:s bussdepå i Fredriksdal i Hammarby Sjöstad invigs kommer den att inrymma 120 uppställningsplatser för Stockholms innerstadsbussar. Här kommer det att finnas verkstäder, tvätthallar och garage där bussarna kan tankas, tvättas, laddas och servas när de inte är i trafik.

SL:s nya byssdepå omfattar en total yta på ca 50 000 kvadratmeter, fördelat på sju våningar. Här byggs verkstäder, personallokaler, tvätt- och uppställningshallar för 120 biogasbussar. Depån kommer även att utgöra grund för tre kontorsfastigheter varav en, tillhörande SL, ingår i projektet.

I projektet ansvarar ÅF för projektering av installationer för VVS-tekniska system:

 • Kallvatten, varmvatten, varmvattencirkulation, tryckförstärkt varmvatten och spillvatten
 • Dagvatten, inkl. oljeavskiljare och dagvattenmagasin
 • Kemikalier
 • Spolarvätska
 • Glykolvatten
 • Oljor (motorolja, växellådsolja, bakaxelolja och spillolja
 • Tryckluft
 • Köldbärarsystem
 • Värme och värmeramp för utvändig bussuppställning
 • Luftbehandling
 • Brandgasfläktar

ÅF ansvarar även för framtagandet av tekniska underlag för upphandling av:

 • Busstvättanläggning
 • Komplett installation för våtdammsugare

Projektet drivs som en samverkansentreprenad mellan SL och Skanska. Det första spadtaget togs i augusti 2012 och depån beräknas vara färdig 2017.

Mer på samma ämne

Visa fler